Voćke možete saditi i zimi, ali ne uvek!

Reklamni prostor

Najbolja je jesenja sadnja voćka, ali dobro je što se može produžiti i zimi, ali samo ukoliko je temperatura vazduha iznad nule i kada zemlja nije mrzla.

Poželjno je da prilikom sadnje birate zemlju gde je prethodno izvšrena hemijska analiza zemljišta.

Ukoliko u zemljištu nema dovoljno humusa možete ga uneti dobro zgorelog stajnjaka, tada se i zemlja obogaćuje azotom, fosforom, kalijumom i drugim mineralima.

Sadnja, ilustracija, foto: Delynn Talley
Sadnja, ilustracija, foto: Delynn Talley

Priprema zemljišta za sadnju podrazumijeva krčenje rastinja, vađenje panjeva, uklanjanje velikog kamenja, nivelaciju terena ukoliko je potrebno.

Sledi onda fina priprema zemljišta. Tanjira se u jesen, ako će se u to vreme i saditi ili zimi ako se voćnjak podiže na proleće.

Radi se sa teškim tanjiračama po dijagonali u odnosu na smer oranja, u dva navrata (unakrsno).

Naime, neposredno pred sadnju zemljište se usitni dodatno, a ako je parcela loše pripremljena radi se dva puta.

Savetuje se da se sade isključivo zdrave sadnice voća.